Sınav Şartnamesi

Sınav Şartnamesi

TEORİK SINAV

 • A1 yeterlilik biriminde teorik sınavlar test (T1),  A2 yeterlilik biriminde teorik sınavlar test (T1) ve mülakat (T2) şeklinde gerçekleştirilir.  Sınav soruları, teorik sınav kapsamında ölçülmesi öngörülen tüm öğrenim çıktılarını ve başarım ölçütlerini ölçebilecek şekilde tasarlanacak olup, her yeterlilik biriminin değerlendirilmesi ayrı yapılacaktır.
 • Aday her bir birimden 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek ve aday yine her bir yeterlilik birimi için teste yer alan soruların en az % 60 ini doğru yanıtlaması durumunda bu sınavdan başarılı sayılacaktır.
 • Teorik sınavlarda adaylardan teorik Sınav Kitapçıklarındaki sorulara göre cevaplarını kendilerine verilen sınav kitapçıkları üzerine işaretlemeleri beklenir.
 • Teorik sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde doğru cevap sayısı esastır. Yanlış ve boş cevap sayısı dikkate alınmaz. Silinmiş ve uygunsuz işaretlemeler yanlış sayılır. Her soru için yalnız bir tane doğru cevap işaretlenmelidir, birden fazla işaretleme olan sorular yanlış sayılır. Ve her bir yeterlilik birimi için aday tarafından işaretlenmiş doğru cevap sayısı tespit edilerek, veriler sınav geçme kriterlerine göre değerlendirilip sonuçlar belirlenir.
 • Teorik sınavlar için sınav süreleri ilk sefer sınava girecek adaylar için ilgili birimlerinin toplam süreleri kadardır ve tek oturumda sınav yapılacaktır.
 • Başarılı olamadıkları ilgili zorunlu birimlerden adayların tekrardan sınava girmeleri durumunda gerek görülürse sınav salonundaki sınav tiplerine göre sınavlar birim bazlı oturumlar şeklinde yapılacak ve her oturum arasına 10 dakika zaman konulacaktır.
 • Her Ulusal Yeterlilik içim sorulacak soru sayısı ve süreleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Teorik sınav soruları SEÇKİN BELGE  soru bankasından seçilen sorulardan oluşur

PERFORMANS SINAVI

 •  A2 yeterlilik biriminde performans sınavları  (P1), A2 yeterlilik biriminde performans    sınavları  (P1) ve şeklinde gerçekleştirilir.
 • Adaylar, performans sınavlarını yeterlilik birimi bazında tek-tek alırlar ve yapılan değerlendirmeler o birim içindeki Ulusal Yeterliliğin verdiği başarım ölçütlerini sağlayacak şekilde yapılır.
 • Performans sınavları Performans Sınavı Kontrol Listeleri üzerinden yapılır. Ve birimlerdeki performans sınavlarında kontrol listelerindeki puanlara göre değerlendirme yapılır.
 • Performans sınavlarında ilgili sınav biriminde varsa kritik olarak belirlenmiş soruları başaramayan aday ilgili birim sınavından başarılı olamaz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

 • Sınavlar, Ulusal Yeterliliklerde ile belirlenmiş olan A grubu zorunlu yeterlilik birimlerinde tanımlanan tüm başarım ölçütlerini karşılayacak şekilde, teorik sınav (T1),mülakat sınavı (T2) ve performansa dayalı sınav (P1) şeklinde 2 bölüm olarak yapılır.
 • Sınavın, teorik ya da performansa dayalı bölümünden veya her iki bölümünden de başarısız olan aday bir (1) yıl içerisinde başvurması halinde, başarısız olduğu bölümde yer alan birim, birimlerin bazılarından ya da birimlerin tümünden herhangi bir ücret ödemeden sınava bir kez daha tekrar girebilir. Bir yıl içerisinde bu hakkını kullanmayanlar belgelendirilmiş kişi olmaları için tekrar her iki sınava birden girmesi gerekmektedir.
 • Adayın bir yıl içerisinde girmiş olduğu sınavdan üst üste iki kez başarısız olması durumunda Ulusal Yeterliliğin Eklerinde belirtilen, süre ve içerikte mesleki eğitim programlarına devam etmesi tavsiye edilir.
 • Sınav sonuçlarının değerlendirilmesi sırasında da performans sınavını yapan sınav değerlendiricisinin ataması Genel Koordinatör tarafından kontrol edilecektir.
 • Adayların son iki yıl içinde eğitim faaliyetlerin bulunmuş olan sınav değerlendiricileri adayların sınavlarını gerçekleştiremez. Eğer sınav yapılmışsa iptal edilir.
 • Belge almaya hak kazanamayan adaylara talep etmesi durumunda başarılı oldukları birimler ile ilgili SEÇKİN BELGE  Genel Müdürü tarafından imzalanmış yazı verilir.
 • Sınavların oluşturulması, ölçme değerlendirmeye ilişkin tüm şartlar ve adayların başarı şartları aşağıdaki tablolara göre yapılacaktır.

   

  AHŞAP KALIPÇI  11UY0011–3 Rev.03 SEVİYE 3

   

  Sınav Şekli

  Başarım Notu

  (100 Üzerinden)

  Soru Sayısı

  Sınav Süresi (DAKİKA)

   

  Teorik Sınav (T1)

  Mülakat Sınavı

  (M1)

  Performansa Dayalı

  Sınav(P1)

  Teorik Sınav

  (T1)

   

  Mülakat Sınavı

  (T2)

  Performansa Dayalı

  Sınav(P1)

  Teorik

   Sınav

  (T1)

  Mülakat Sınavı

  (T2)

  Performansa Dayalı Sınav(P1)

  Teorik Sınav

  (T1)

  Mülakat Sınavı

  (M1)

  Performansa Dayalı

  Sınav(P1)

  A1

   

  X

   

   

   

  80

   

  Mülakat Sınavı Kontrol Listesi

  EN AZ 5

   

   

  A2

   

  X

  X

   

  60

  80

   

  Mülakat Sınavı Kontrol Listesi

  EN AZ 13

   

  Performans Sınavı Kontrol Listesi

  30

   

  Toplam

   

     

   

  30

  250-280

   

  ALÇI LEVHA UYGULAYICISI   12UY0054-3 Rev.00    SEVİYE 3

   

  Sınav Şekli

  Başarım Notu

  (100 Üzerinden)

  Soru Sayısı

  Sınav Süresi (DAKİKA)

   

  Teorik Sınav (T1)

  Performansa Dayalı Sınav(P1)

  Teorik Sınav

  (T1)

   

  Performansa Dayalı Sınav

  (P1)

  Teorik Sınav

  (T1)

  Performansa Dayalı Sınav(P1)

  Teorik Sınav

  (T1)

  Performansa Dayalı Sınav(P1)

  A1

  X

  X

  60

  70

  EN AZ 17

  Performans Sınavı Kontrol Listesi

  35

  15-30

  A2

  X

  X

  60

  80

  EN AZ 10

  Performans Sınavı Kontrol Listesi

  20

  120-180

  Toplam

  EN AZ 27

   

  55

  135-210

   

   PVC DOĞRAMA MONTAJCISI  14UY0195-3 Rev.00     SEVİYE 3

   

  Sınav Şekli

  Başarım Notu

  (100 Üzerinden)

  Soru Sayısı

  Sınav Süresi (DAKİKA)

   

  Teorik Sınav (T1)

  Performansa Dayalı Sınav(P1)

  Teorik Sınav

  (T1)

   

  Performansa Dayalı Sınav

  (P1)

  Teorik Sınav

  (T1)

  Performansa Dayalı Sınav(P1)

  Teorik Sınav

  (T1)

  Performansa Dayalı Sınav(P1)

  A1

  X

  X

  60

  80

  EN AZ 19

  Performans Sınavı Kontrol Listesi

  35

   

  A2

  X

  X

  60

  80

  EN AZ 65

  Performans Sınavı Kontrol Listesi

  120

   

  Toplam

  EN AZ 84

   

  155

  150-180

   

  DUVARCI 12UY0048-3 Rev.01 SEVİYE 3

   

  Sınav Şekli

  Başarım Notu

  (100 Üzerinden)

  Soru Sayısı

  Sınav Süresi (DAKİKA)

   

  Teorik Sınav (T1)

  Performansa Dayalı Sınav(P1)

  Teorik Sınav

  (T1)

   

  Performansa Dayalı Sınav

  (P1)

  Teorik Sınav

  (T1)

  Performansa Dayalı Sınav(P1)

  Teorik Sınav

  (T1)

  Performansa Dayalı Sınav(P1)

  A1

  X

   

  60

  8

  EN AZ 10

   

  20

   

  B1

  X

  X

  60

  80

  EN AZ 10

  Performans Sınavı Kontrol Listesi

  20

   

  Toplam

  EN AZ 20

   

  40

  180-210

   

  İNŞAAT BOYACISI 11UY0023-3 Rev.02   SEVİYE 3

   

  Sınav Şekli

  Başarım Notu

  (100 Üzerinden)

  Soru Sayısı

  Sınav Süresi (DAKİKA)

   

  Teorik Sınav (T1)

  Performansa Dayalı Sınav(P1)

  Teorik Sınav

  (T1)

   

  Performansa Dayalı Sınav

  (P1)

  Teorik Sınav

  (T1)

  Performansa Dayalı Sınav(P1)

  Teorik Sınav

  (T1)

  Performansa Dayalı Sınav(P1)

  A1

  X

  X

  60

  80

  EN AZ 25

  Performans Sınavı Kontrol Listesi

  45

  20-30

  A2

  X

  X

  60

  80

  EN AZ 42

  Performans Sınavı Kontrol Listesi

  75

  90-100

  Toplam

  EN AZ 67

   

  120

  110-130

   

  ISI YALITIMCISI 12UY0057-3  Rev.01 SEVİYE 3

   

  Sınav Şekli

  Başarım Notu

  (100 Üzerinden)

  Soru Sayısı

  Sınav Süresi (DAKİKA)

   

  Teorik Sınav (T1)

  Performansa Dayalı Sınav(P1)

  Teorik Sınav

  (T1)

   

  Performansa Dayalı Sınav

  (P1)

  Teorik Sınav

  (T1)

  Performansa Dayalı Sınav(P1)

  Teorik Sınav

  (T1)

  Performansa Dayalı Sınav(P1)

  A1

  X

   

  60

  EN AZ 12

  Performans Sınavı Kontrol Listesi

  21

   

  A2

  X

  X

  60

  80

  EN AZ 8

  Performans Sınavı Kontrol Listesi

  19

  120-150

  Toplam

  EN AZ 20

   

  40

  120-150

   

  SERAMİK KARO KAPLAMACISI 12UY0051-3 Rev.01  SEVİYE 3

   

  Sınav Şekli

  Başarım Notu

  (100 Üzerinden)

  Soru Sayısı

  Sınav Süresi (DAKİKA)

   

  Teorik Sınav (T1)

  Performansa Dayalı Sınav(P1)

  Teorik Sınav

  (T1)

   

  Performansa Dayalı Sınav

  (P1)

  Teorik Sınav

  (T1)

  Performansa Dayalı Sınav(P1)

  Teorik Sınav

  (T1)

  Performansa Dayalı Sınav(P1)

  A1

  X

   

  60

   

  EN AZ 10

   

  20

   

  A2

  X

  X

  60

  80

  EN AZ 25

  Performans Sınavı Kontrol Listesi

  50

   

  Toplam

  EN AZ 35

   

  70

  210-240

   

  SIVACI 11UY0024-3  Rev.02  SEVİYE 3

   

  Sınav Şekli

  Başarım Notu

  (100 Üzerinden)

  Soru Sayısı

  Sınav Süresi (DAKİKA)

   

  Teorik Sınav

  (T1)

  Performansa

   Dayalı

  Sınav(P1)

  Teorik

  Sınav

  (T1)

   

  Performansa Dayalı Sınav

  (P1)

  Teorik

  Sınav

  (T1)

  Performansa Dayalı

  Sınav(P1)

  Teorik Sınav

  (T1)

  Performansa Dayalı

  Sınav(P1)

  A1

  X

  X

  60

  80

  EN AZ 25

  Performans Sınavı Kontrol Listesi

  45

  20-30

  A2

  X

  X

  60

  80

  EN AZ 68

  Performans Sınavı Kontrol Listesi

  120

  100-150

  Toplam

  EN AZ 83

   

  165

  120-180

   

   İNŞAAT İŞÇİSİ 16UY0253-2 Rev.00      SEVİYE 2 

   

  Sınav Şekli

  Başarım Notu

  (100 Üzerinden)

  Soru Sayısı

  Sınav Süresi (DAKİKA)

   

  Mülakat Sınavı (T2)

  Performansa Dayalı Sınav(P1)

  Mülakat Sınavı

  (T2)

   

  Performansa Dayalı Sınav

  (P1)

  Mülakat Sınavı

  (T2)

  Performansa Dayalı Sınav(P1)

  Mülakat Sınavı

  (T2)

  Performansa Dayalı Sınav(P1)

  A1

  X

   

  60

  EN AZ 13

   

  30

  30-40

  A2

   

  X

   

  60

   

  Performans Sınavı Kontrol Listesi

  30-40

  Toplam

  EN AZ 13

   

  25

  60-80

   

   ALÇI SIVA UYGULAYICISI   12UY0055-3 Rev.00    SEVİYE 3

   

  Sınav Şekli

  Başarım Notu

  (100 Üzerinden)

  Soru Sayısı

  Sınav Süresi (DAKİKA)

   

  Teorik Sınav (T1)

  Performansa Dayalı Sınav(P1)

  Teorik Sınav

  (T1)

   

  Performansa Dayalı Sınav

  (P1)

  Teorik Sınav

  (T1)

  Performansa Dayalı Sınav(P1)

  Teorik Sınav

  (T1)

  Performansa Dayalı Sınav(P1)

  A1

  X

  X

  60

  80

  EN AZ 17

  Performans Sınavı Kontrol Listesi

  35

   

  A2

  X

  X

  60

  80

  EN AZ 25

  Performans Sınavı Kontrol Listesi

  50

   

  Toplam

  EN AZ 42

   

  85

  150-180

   

  BETONARME DEMİRCİSİ 11UY0055-3 Rev.03  SEVİYE 3

   

  Sınav Şekli

  Başarım Notu

  (100 Üzerinden)

  Soru Sayısı

  Sınav Süresi (DAKİKA)

   

  Teorik Sınav (T1)

  Mülakat Sınavı

  (M1)

  Performansa Dayalı

  Sınav(P1)

  Teorik Sınav

  (T1)

   

  Mülakat Sınavı

  (T2)

  Performansa Dayalı

  Sınav(P1)

  Teorik

   Sınav

  (T1)

  Mülakat Sınavı

  (T2)

  Performansa Dayalı Sınav(P1)

  Teorik Sınav

  (T1)

  Mülakat Sınavı

  (M1)

  Performansa Dayalı

  Sınav(P1)

  A1

   

  X

   

     

  80

   

  Mülakat Sınavı Kontrol Listesi

   

  EN AZ 5

   

   

   

  A2

   

  X

  X

   

  60

  80

   

  Mülakat Sınavı Kontrol Listesi

   

  EN AZ 13

  Performans Sınavı Kontrol Listesi

   

  30

   

  Toplam

   

     

   

   

  30

  180-210