Marka, Logo Kullanımı

Belge, Logo ve Marka Kullanımı

Belge Kullanım Şartları

1.  Personel belgelendirme kapsamında verilmiş olunan belgeler sadece ve sadece belge sahipleri için geçerlidir. Belge sahibi dışında herhangi bir şekilde başka bir şahıs veya tüzel kişilik tarafından kullanılamaz. Belge, belge sahibi kişi tarafından belgenin geçerliliği devam ettiği müddetçe kullanılabilir.

2. Belgeyi kullandırma hakkı SEÇKİN BELGE’ ye aittir. SEÇKİN BELGE tarafından belirtilen belge kullanım şartlarına uymadığının tespit edilmesi halinde SEÇKİN BELGE belgeyi askıya alma ve iptal etme yetkisine sahiptir.

3. Belge sahibi, almış olduğu belgenin geçerliliği boyunca; gözetim, belge kapsamının değiştirilmesi, belgenin askıya alınması/iptali ve yeniden       belgelendirme dâhil tüm proseslerle ilgili duyuru ve uyarıları SEÇKİN BELGE’ nin web sayfasından ve kişisel hesaplarından izlemek ve gerekliliklerini belirtilen süreler içinde yerine getirmek zorundadır.

4. Belgelendirme şartlarında ve belgenin kapsamında değişiklik yapılması durumunda, SEÇKİN BELGE tarafından belirtilen yönteme uygun olarak değişen şartlara uymak ve gerekli kanıtları SEÇKİN BELGE’ ye sunacaktır.

5. Belge geçerlilik süresi içinde ilgili belgelendirme programlarında yeniden bir değerlendirme gerektirecek değişiklik yapılması durumunda, SEÇKİN BELGE’ nin belgelendirilmiş kişilerin değişen şartlara uygunluğunu doğrulamak ve sağlamak için gerektiğinde yeniden belgelendirme yapacağını bilmekle,

6. Belgelendirme programı şartlarındaki değişiklikleri sağlayamaz duruma geldiğinde belgeyi SEÇKİN BELGE’ ye iade edecektir.

7. Sahip olduğu belge ile ilgili konularda kamu yararını gözeterek gerekli tüm önlemleri almak ve etik ilkelere bağlı kalacaktır.

8. Belgenin askıya alınması veya iptal edilmesi durumunda, belge kullanımına son verecek ve SEÇKİN BELGE tarafından ilan edilen yöntem ve       süreye uygun olarak belgeyi iade edecektir.

9.Belgenin iptal edilmesi durumunda SEÇKİN BELGE belge sahibinin web sayfasındaki kişisel hesaplarını kapatacaktır.

10. Belgenin geçerlilik süresi sonunda belge kullanımına devam etmek için SEÇKİN BELGE tarafından belirtilen yeniden belgelendirme gerekliliklerini yerine getirecektir.

11. Belgeyi, belge kullanımından etkilenen taraflara zarar verecek ve yanıltıcı sonuçlar doğuracak biçimde kullanmayacak ve doğru olmayan beyanlarda bulunmayacaktır.

12. Sahip olduğu belgeye istinaden istihdam edilmesi veya serbest olarak çalışması durumunda, işveren/iş yeri bilgilerini doğru ve eksiksiz olarak SEÇKİN BELGE’ ye bildirecek ve güncelliğini sağlayacaktır.

13. SEÇKİN BELGE tarafından bu sözleşme içeriğinde/şartlarında yapılabilecek değişikliklere uyacaktır.

 

Logo ve İşaret Kullanım Şartları

1.        SEÇKİN BELGE logosunu belge sahibi,  şahsi materyali kabul edilebilecek yayın ve tanıtım broşürleri, internet sitesi ve kartvizit vs. üzerine basabilir. Bunlar dışında logoyu üzerinde şahsi bilgileri yanı sıra herhangi bir firma bilgileri de taşıyan bir yayın ve tanıtım broşürü, internet sitesi ve kartvizit vs. üzerine basamaz kullanamaz.

2.         Logo/işaret sadece belge kapsamı dâhilindeki faaliyet alanlarında kullanılabilir.

3.        Logo/işaretlerin kullanıldığı tüm yerlerde, logo/işaretlerin ürüne/hizmete ait olmadığı sadece çalışan personele ait olduğu (belge numarası ile birlikte) belirtilmelidir.

4          Belge sahibi personelin belge süresinin sona ermesi, askıya alınması veya iptal edilmesi halinde belgelendirilen personel veya çalıştıkları kuruluş, logo/işaret kullanımını durduracaktır.

5.         Belge sahibi personel veya çalıştıkları kuruluş, bu talimatla belirtilen şartları yerine getirmediği takdirde, belgesi askıya alınır veya iptal edilir.

6.         Belge almaya hak kazanmış personelin Yeterlilik Sınav Belgesinde SEÇKİN BELGE logosu yer almaktadır. Belgelendirilen personelin talep etmesi durumunda logo örnekleri SEÇKİN BELGE tarafından gönderilir.

7.         Gönderilen logolar da izin verilenlerin dışında hiçbir değişiklik yapılamaz. Renkleri ve yazı karakterleri değiştirilemez.

8.         Kurum logosu dışında TÜRKAK işareti ve/veya MYK logosu tek başına belge sahibine verilmez. SEÇKİN BELGE logosu, TÜRKAK logosu ve MYK logolarıyla birlikte kullanılmalıdır. Bu amaçla hazırlanmış üçlü logo kullanımına ilişkin güncel şablonlar  SEÇKİN BELGE’ den temin edilmelidir.

9.         Belgeli personel veya çalıştıkları kuruluş, belgenin geçerliliği devam ettiği sürece bu sözleşme hükümlerine uymakta yükümlüdürler.

10.       Logoların ve belgelerin izin verilenden farklı şekilde veya izinsiz kullanıldığının saptanması durumunda SEÇKİN BELGE bunu uygunsuzluk olarak kabul edip belge sahibine yazılı olarak bildirir. Konu ile ilgili faaliyetlerin başlatılmaması durumunda yasal önlem alacaktır.

 

SEÇKİN BELGE’ nin yükümlülükleri

Alınan belgelerin geçerliliği boyunca;  gözetim,  belge kapsamının değiştirilmesi, belgenin askıya alınması/iptali ve yeniden belgelendirme dâhil tüm süreçlerle ilgili duyuru ve uyarıları SEÇKİN BELGE’ in web sayfasında bildirmekle,

Belgelendirme şartlarında ve belgenin kapsamında değişiklik yapılması durumunda, belge sahiplerini değişen şartlara uygunluğunu doğrulamak ve gerekirse yeniden belgelendirme yapmakla,

Belgelendirme süreçleriyle ilgili tüm itiraz veya şikâyetlerin tarafsız bir şekilde ve zamanında değerlendirilmesini sağlamakla,

Adayların ve Belge sahiplerinin kişisel bilgilerinin gizliliğini ve güvenliğini sağlamakla yükümlüdür.