Kalite Politikamız

Ulusal yeterlilikte belgelendirme.

Seçkin Belgelendirme AŞ tarafından inşaat işi alanında istihdam edilen / edilecek adayların mesleki bilgi, beceri ve yetkinliklerin (TS EN) ISO / IEC 17024 standardı şartları Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) ve Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) mevzuat ve ilgili ulusal yeterliliklere uygun belgelendirilmesi hizmeti verilmektedir.

  • Ulusal yeterlilikler kapsamında yapılacak olan sınav ve belgelendirme sürecinde, adaylara fırsat eşitliği sağlayan, tarafsız, güvenilir ve dürüst yaklaşımımızla tercih edilen kuruluş olmak,
  • Hizmetlerimizi Mesleki Yeterlilik Kurumu, İnşaat sektöründeki önde gelen kurum ve kuruluşlarla, uluslararası işbirliği kapsamında farklı ülkelerde ki çözüm ortaklarıyla işbirliği içerisinde yürüyerek dinamik, sürekli ve kaliteli gelişim gösteren çalışmalar yapmak,
  • İnşaat sektörüne kazandıracağımız katma değerle, ülkemiz ekonomisine, yatırımcılara ve işgücü piyasasına üst düzeyde katkı sağlamak,
  • Kalite yönetim sistemimizi dinamik tutarak tüm çalışma arkadaşlarımızın özümsemesini ve aktif bir şekilde katılımlarını sağlamak,

Kuruluşumuzun kalite politikasını oluşturmaktadır.