Aday Başvuru Alınması/Değerlendirme Prosedürü

Aday Başvurusunun Alınması Ve Değerlendirilmesi Prosedürü

1.0 AMAÇ:

SEÇKİN BELGE Personel belgelendirme talepleri ile ilgili başvuru şartlarının belirlenmesi, buna göre başvuruların alınması, değerlendirilmesi ve değerlendirme sonuçlarının başvuru sahibine bildirilmesi faaliyetleri ile ilgilidir.

2.0 KAPSAM:

SEÇKİN BELGE Personel belgelendirme kapsamında yapılan tüm personel belgelendirme başvuru taleplerinin, alınması, değerlendirilmesi süreçlerini kapsar.

3.0 SORUMLULAR:

 • Belgelendirme Asistanı:
 1. Aday Başvuruları almak, başvurusu alınmış aday adayının aday olabilmek için ön yeterlilik sağlayıp sağlamadığının kontrolünü yapmak ve konu ile alakalı olarak karşı taraf ile iletişimi sağlamak,
 2. Adayların başvuru dosyalarını oluşturmak,
 3. Ödeme takiplerini yapmak,
 4. Tüzel kişiliklerin temsilcileri ile koordineli çalışmak,
 5. İlgili sözleşmeleri ve sınav yerlerinin uygunluklarını tüzel kişilik temsilcilerine onaylatmak,
 6. MYK web portalına aday girişlerini yapmaktır.                              

4.0 TANIMLAR:

Aday: Belgelendirme başvurusu kabul edilmiş kişi.

Aday adayı: Belgelendirme programı için başvuru yapan kişi.

5.0 İLGİLİ DÖKÜMANTASYON

 • Personel Belgelendirme Aday Başvuru Formu
 • Aday Takip Formu
 • Sınav Ücret Listesi
 • Sınav Yeri Malzeme Ekipman ve Uygunluk Kontrol Listesi
 • Engelli ve İtina gösterilmesi gereken Adaylar Talimatı
 • Kuruluşlar ile Yapılan Sınav Yeri Sözleşmesi
 • Sınav Yeri Uygunluk Kontrol Formu (Teorik ve Mülakat)

6.0 UYGULAMA:

6.1 Başvuru Yapılması

SEÇKİN BELGE Personel Belgelendirmesi için başvuran aday adayı aşağıda belirtilen ön yeterlilik şartlarını sağlamalıdır.

Ön Yeterlilik Koşulları

Belgelendirme kapsamlarında yer alan meslekler çerçevesinde başvuru aşamasında değerlendirmeye tabi tutulacak şartlar.

 • İskele kurulum elemanı seviye 3 yeterliliği için sınava girebilmesi için adayların yüksekte çalışabileceğine dair sağlık raporu olması
 • “Aday Başvuru Formları” nın ıslak imza ile imzalanmış olması
 • Kimlik fotokopilerinin alınmış olması
 • “Sınav Ücret Listesi” belirtilen rakamların ödenmiş olması

Fiziksel engel veya özrü yahut özel durumu olan (okuma yazma bilmeme vs.) adayların istek ve beklentilerinin SEÇKİN BELGE tarafından karşılanabilmesi gerekmektedir. Bu şartlar “Engelli Ve İtina Gösterilmesi Gereken Adaylar Talimatı” nda tanımlanmıştır.

Ön yeterlilik koşullarını sağlayan aday adaylarının belgelendirme başvuruları kabul edilerek aday olarak değerlendirilir.

SEÇKİN BELGE tarafından tanımlanmış olunan ön yeterlilik koşulları ve “Aday Başvuru Formu” internet ortamında yayınlanmış olup tüm aday adaylarının bilgilerine, kullanımına açılmıştır.

Bu koşulların sağlanması SEÇKİN BELGE için başvurunun kabul edilmesi adına tek ve yeterli şarttır. “Aday Başvuru Formu” SEÇKİN BELGE  seckinbelge.com.tr web adresi üzerinden online başvuru modülü kullanılarak da adaylar tarafından doldurulabilir. Ancak her ne şekilde olursa olsun başvuru formunun ıslak imzalı hali ve ilgili istenen diğer evraklar firmamıza elden veya posta ile teslim edilmelidir. Aksi takdirde evrak teslimi yapılmayan, aday adayların başvuru kabulleri yapılmaz. Başvuruların değerlendirilmesi max. 10 gün içerisinde tamamlanır ve sınav planlaması ise başvuru tarihinden itibaren 20 gün içerisinde yapılır. Adaylara mail ve sözlü olarak personel belgelendirme asistanı tarafından bildirim yapılır.

İlgili başvuru sahipleri bireysel olduğu gibi toplu veya tüzel kişilik aracılığı ile de başvuruda bulunabilirler. Başvuru sahiplerinin ya da aracısı olan tüzel kişiliklerin kendi sahalarında sınav yapılmasını tercih etmeleri durumunda;

 • “Kuruluşlar ile Yapılan Sınav Yeri Sözleşme” lerini imzalamak,
 • “Sınav Yeri Uygunluk Kontrol Formu (Teorik ve Mülakat)” ndaki ihtiyaçları kendi alanlarında temin etmek,
 • “Sınav Yeri Malzeme Ekipman ve Uygunluk Kontrol Listesi” ndeki malzemeleri temin etmek,
 • Adayların listesini “MYK Bildirim Formu” ile listelemek
 • Sınav ücretlerini SEÇKİN BELGE ilgili hesaplarına yatırmak

Tüzel kişiliklerin sorumluluğundadır.  Koordinasyonu Personel Belgelendirme Asistanı ile birlikte tüzel kişilik temsilcisi sorumludur.

6.2 Başvuruların Değerlendirilmesi ve Adayların Bilgilendirilmesi

Başvuru yapacak aday başvuru tipine göre yukarıda belirtilen hususları içeren  “Aday Başvuru Formu” nu SEÇKİN BELGE  ‘ye iletmesinin ardından başvuru değerlendirmesi yapılır ve başvuru sahibine geri dönüşümü yapılabilecek iletişim araçları (faks, e-mail, posta, sms, yüz yüze vs.) ile sonuç bildirilir. Bu sonuçlar;

 • Başvuru durum bilgisini
 • Başvuru sonucu olumlu ise sınav giriş bilgilerini
 • Başvuru sonucu olumsuz ise nedenlerini içerir.

Ayrıca başvuru kabul edilmiş ve sınava girecek adayların listesi seckinbelge.com.tr  web adresinden yayınlanır.

Tutulan tüm aday bilgileri “Aday Takip Formu” nda kayıt altına alınır ve takibi yapılır. Başvuruların alınması ve sınav  sonuçların  bildirilmesinden SEÇKİN BELGE sorumludur.

Sınava girecek başvurusu kabul edilmiş adaylar ve ilgili sınav yerlerinin bilgileri Personel Belgelendirme Asistanı tarafından MYK web portalına girişi yapılır. Sınavların açılabilmesi için sınav tarihinden en az 2 gün önce ve sınav saatine kadar gerekli revizyonlar yapılmak suretiyle sınavlar açılabilir.